Pon - Pet: 9:00 - 17:00
Sub-Ned zatvoreno
+385 (0)1 xx xx xxx
Telefon
Ilica 1, Zagreb
Adresa

NOVOSTI & BLOG

Poslovne knjige

Korisnička ocjena: 3 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Zakon nam nalaže vođenje poslovnih kniga koje se uz dokumente moraju čuvati 11 godina.

Postoje dvije vrste poslovnih knjiga, a to su osnovne  poslovne knjige i pomoćne poslovne knjige.

U osnovne poslovne knjige spadaju glavna knjiga i dnevnik

Glavna knjiga je knjiga koja služi za knjiženje izrađenih temeljnica. U njoj se otvara posebna kartica za svaki konto koji je knjižen putem temeljnice. Kartica se zove prema tom kontu.

Ako se na sljedećoj ili nekoj drugoj temeljnici pojavi konto koji već ima otvorenu karticu, za taj konto ne otvara se nova kartica, nego se knjiži na kartici koja je otprije otvorena. U glavnoj knjizi nalaze se kartice konta od klase 0 do klase 9.

Pomoćne knjige

Salda konti dobavljača i dnevnik
Ulazni računi knjiže se u pomoćnu knjigu salda konti dobavljača. U toj knjizi, za svakog novog dobavljača, otvara se posebna kartica. Naziv knjigovodstvene kartice je prema nazivu dobavljača i  konto  obveze prema dobavljačima - 2200. Ulazni račun knjiži se na potražnoj strani kartice dobavljača i u opisu se upisuje broj URA.  Kada se ulazni račun podmiri i plaćanje se vidi na izvodu banke, iznos plaćanja knjižit će se na istu karticu, ali na dugovnu stranu. U opis se upisuje broj izvoda i broj URA.  Ukoliko je, nakon toga, stanje po navedenoj URI nula na potražnoj i dugovnoj strani, te dvije stavke se mogu povezati i zatvoriti. Knjiga saldakonti dobavljača je ujedno analitika glavne knjige konta 2200 obveze prema dobavljačima.


Salda konti kupaca i dnevnik
Svi izlazni računi knjiže se u pomoćnu knjigu salda konti kupaca. U toj knjizi, za svakog novog kupca, otvara se posebna kartica. Naziv kartice je prema nazivu kupca i konto potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga - 1200 Izlazni račun knjižii se na dugovnoj strani kartice kupca i u opisu se upisuje broj IRA.  Kada  kupac plati izlazni račun i plaćanje se vidi na izvodu banke, iznos plaćanja knjižit će se na istu karticu, ali na potražnu stranu. U opis se upisuje broj izvoda i broj IRA.  Ukoliko je, nakon toga, stanje po navedenoj IRI nula na potražnoj i dugovnoj strani, te dvije stavke se mogu povezati i zatvoriti. Knjiga saldakonti kupaca je ujedno analitika glavne knjige konta 1200  potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda, roba i usluga.


Robno materijalno knjigovodstvo

Robno meterijalno knjigovodstvo je knjigovodstvo kojim se evidentira roba i  materijali po vrsti, količini i cijeni.
U robno materijalno knjigovodstvo spadaju:

Skladište repromaterijala
Svaka vrsta repromaterijala ima svoju posebnu karticu, dok je konto za sve isti i to zalihe sirovina i materijala - 3100.
Količina i cijena reprmaterijala knjiži se sa ulaznog računa po kojem je repromaterijal kupljen. Navedeni podaci na kartici se knjiži pod ulaz repromaterijala. Izlaz se knjiži kada se repromaterijal izdaje sa skladišta po podacima sa izdatnice.


Skladište gotovih proizvoda
U knjigu skladište gotovih proizvoda knjiže se izrađeni gotovi proizvodi. Svaki proizvod ima posebnu karticu na kontu gotovi proizvodi u skladištu - 6300. Ulaz gotovih proizvoda knjiži se po evidenciji  iz radnog naloga u kojem je navedena količina i cijena. Što se tiče izlaza, on se knjiži sa skladišnih izdatnica.


Skladište gotove robe
Svaka nabavljena gotova roba ima svoju posebnu karticu na kontu roba na skladištu za prodaju  - 6600. Količina i cijena gotove robe knjiži se sa ulaznog računa po kojem je roba kupljena. Navedeni podaci na kartici se knjiži pod ulaz gotove robe. Izlaz se knjiži kada se gotova roba izdaje sa skladišta po podacima sa izdatnice.

logo-knjigovodstvo-za-firme.png
Knjigovodstveni servis za građane,
poduzeća, obrte i samostalna zanimanja.
Ilica 1, Zagreb
+385 (0)1 xx xx xxx
INFO@KNJIGOVODSTVO.ONE
© Copyright 2021 www.knjigovodstvo.one. Sva prava pridržana

Search