Pon - Pet: 9:00 - 17:00
Sub-Ned zatvoreno
+385 (0)1 xx xx xxx
Telefon
Ilica 1, Zagreb
Adresa

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Strana 1 - naručitelj usluge, posjetitelj stranice = Korisnik

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. (podaci o tvrtki) = DOMIDONA IT

Strana 3 - Zakupoprimac web stranice = KNJIGOVODSTVENI SERVIS

Sadržaj 1 = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software i sl.

Sadržaj 2 = obrasci i primjeri u  excel, word i pdf formatu

Uvod

Sav Sadržaj 1 i 2 na web stranici www.knjigovodstvo.one isključivo je informativnog karaktera. Korištenje istog je na vlastitu odgovornost. Za mišljenje i savjet pitajte stručnjaka.

KNJIGOVODSTVENI SERVIS navodi sve usluge na stranici www.knjigovodstvo.one, osim usluge nuđenja Sadržaja 2 čiji je vlasnik isključivo DOMIDONA IT te Korisnik za informacije i nabavu Sadržaja 2 kontaktira sa DOMIDONOM IT. Uvjeti i odredbe za uslugu preuzimanja obrazaca javno su dostupne na web stranici www.knjigovodstvo.one.

Vlasništvo Sadržaja 2 regulirano je Ugovorom o najmu web stranice između DOMIDONE IT i KNJIGOVODSTVENOG SERVISA

Upit za uslugu nabave Sadržaja 2 od strane Korisnika upućen putem gumba "Zatraži ponudu" i popunjenog formulara za  na stranici http://www.korisnik.domidona-it.hr smatra se dijelom ovog Ugovora. U slučaju potrebe za dogovaranjem dodatnih detalja usluge, oni se odvijejaju pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i ticket-e arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

Za svaku dodatno naručenu usluga od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude, ispostavit će se dodatna ponuda koja će biti pridodana u korisničku zonu. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj je jasno izražena i opisana usluga, cijena usluga, na koji period se iste odnose. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative virmanskim nalogom.

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa.

Plaćanje

Sve cijene DOMIDONA IT usluga javno su dostupne na upit Korisnika i sastavni su dio Ugovora.

Usluge DOMIDONE IT plaćaju se unaprijed – avansno u cijelosti  osim ako nije drukčije ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, DOMIDONA IT će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Po prihvaćanju ponude Korisnik se obvezuje platiti ponudu prema uputi do datuma dospijeća ponude.

Ukoliko račun nije podmiren do datuma dospijeća DOMIDONA IT će poslati i podsjetnik na plaćanje.

Ponuda za uslugu isključivo se odnosi na preuzimanje obrasca. Sve ostale radnje dodavanja , izmjena i brisanja sadržaja nisu uključene ponudu.  U slučaju dodatnih zahtjeva Korisnika za izmjenama sadržaja i funkcionalnosti obrasca nakon  preuzimanja, posao će se naplatiti prema važećem cjeniku ovisno o veličini zahtjeva. Odnosno nakon zaprimljenog pisanog zahtjeva, Korisniku će se dostaviti ponuda za izvršenje istog. Po pisanom prihvaćanju ponude i plaćenoj ponudi pristupa se rješavanju zahtjeva.

Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge/proizvode isključivo u eletronskom obliku koji u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

Opće odredbe

 

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

 

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONI IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

 

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

 

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.d) Kod druge nepredvidive situacije

 

Garancija zadovoljstva

 

DOMIDONA IT na stranici www.knjigovodstvo.one nudi mogućnost preuzimanja i isprobavanja svih obrazaca u DEMO verzijama u neprekidnom trajanju. DEMO obrazac ima deaktiviranu mogućnost unosa tekstualnih podataka, ali mu je aktivna mogućnost unosa brojčanih podataka u kojima se može isprobati funkcionalnost izračuna. Ugovorom se podrazumijeva da je Korisnik koristio navedenu mogućnost i u primjerenom probnom roku isprobao proizvod. S obzirom na tu činjenicu, DOMIDONA IT ne vrši povrat novaca u slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Korisnika.

 

Nadležnost

 

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

 

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

 

Završne odredbe

 

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

 

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.knjigovodstvo.one.

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Tvrtka:
puni naziv:
skraćeni naziv:

Sjedište tvrtke:

OIB:
xxxxxxxxxxx

VAT:
HRxxxxxxxxxxx

Račun:
IBAN: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SWIFT: XXXXXXXX
Otvoren u

Nadležni sud:
Trgovački sud u

MBS:
xxxxxxxxx

Temeljni kapital:

Član društva:

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Pojmovi:

 

Strana 1 - naručitelj usluge, posjetitelj stranice = Korisnik

 

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. = DOMIDONA IT

 

Strana 3 - Zakupoprimac web stranice = KNJIGOVODSTVENI SERVIS

 

Sadržaj 1 = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software i sl.

 

Sadržaj 2 = obrasci i primjeri u  excel, word i pdf formatu

 

Uvod

 

Sav Sadržaj 1 i 2 na web stranici www.knjigovodstvo.one isključivo je informativnog karaktera. Korištenje istog je na vlastitu odgovornost. Za mišljenje i savjet pitajte stručnjaka.

 

KNJIGOVODSTVENI SERVIS navodi sve usluge na stranici www.knjigovodstvo.one, osim usluge nuđenja Sadržaja 2 čiji je vlasnik isključivo DOMIDONA IT te Korisnik za informacije i nabavu Sadržaja 2 kontaktira sa DOMIDONOM IT. Uvjeti i odredbe za uslugu preuzimanja obrazaca javno su dostupne na web stranici www.knjigovodstvo.one.

 

Vlasništvo i odgovornost za Sadržaj 1 regulirano je Ugovorom o najmu web stranice između DOMIDONE IT i KNJIGOVODSTVENOG SERVISA

 

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Politika privatnosti

Pojmovi:

Strana 1 - naručitelj usluge, posjetitelj stranice = Korisnik

Strana 2 – Knjigovodstveni servis– www.knjigovodstvo.one = WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE

WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE poštuje privatnost i sigurnost Korisnika svojih usluga kao i posjetitelja web stranica. WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE trudi se pružiti personalizirano iskustvo u korištenju web stranica. Kako bi vam mogli pružati relevantne informacije dok ste na našim stranicama, ponekada moramo prikupiti određene informacije o vama kako bi vam pružili bolje korisničko iskustvo.

WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE garantira:

Ne prodajemo, iznajmljujemo ili ćemo ikada prodavati ili iznajmljivati bilo kakve osobne informacije o našim Korisnicima. Osim u slučajevima navedenim u ovom dokumentu

Naša Politika privatnosti se odnosi na naše bivše, sadašnje i buduće Korisnike naših usluga kao i posjetitelja.

Pripremili smo ovu Politiku privatnosti kako bi Vi bolje razumjeli koje podatke o vama prikupljamo, kako i kada bi te podatke mogli koristiti te na koji način štitimo vaše osobne podatke, tko ima pristup vašim osobnim podacima te kako možete samostalno izmijeniti bilo kakvu netočnost u podacima. Ova Politika privatnosti nije namijenjena i ne stvara bilo kakve Ugovorne odnose ili predstavlja bilo kakva druge pravne odgovornosti bilo koje od strana.

Informacije koje sakupljamo:

WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE skuplja određene informacije o svojim korisnicima na 3 načina:

 • kroz serverske logove,
 • pomoću kolačića (cookies) i
 • direktno od Korisnika

Serverski logovi:

Kada posjetite našu web stranicu, WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE može sakupljati informacija koje vas ne mogu identificirati kao određenu osobu kao:

 • Adresa internet protokola (niže objašnjeno);
 • Vrstu internet preglednika koji koristite na računalu;
 • Broj linkova koji ste kliknuli na našoj web stranici;
 • Zemlja ili županija otkuda dolazite;
 • Datum i vrijeme vašeg posjeta;
 • Naziv vašeg pružatelja internetskih usluga;
 • Web stranica preko koje ste došli do naše stranice (klikom na poveznicu);
 • Stranice koje ste pregledali na našoj web stranici

Internet Protokol (“IP”) Adresa

 • IP adresa je broj dodijeljen vašem računalu dok koristite internet, iz IP adrese web poslužitelji automatski identificiraju vaše računalo. WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE serveri prikupljaju IP adrese posjetitelja a web stranice putem kojih ste došli do naše web stranice. Vaša IP adresa pomaže WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE da vam pruži bolje korisničko iskustvo, sakupi statistike posjećenosti svojih web stranica te uoči greške na svojim web stranicama.

Kolačići (Cookies)

 • Naše web stranice koriste kolačiće (cookies) (n.pr., mali komadići texta koje naš server pohranjuje na čvrsti disk vašeg računala). Kolačiće koristimo kako bi pohranili vaše postavke, informacije koje koristite za prijavu te pružanje personaliziranog iskustva. Kolačići mogu također pohranjivati informacije koje vam mogu otkriti identitet (niže objašnjeno) koje ste sami prethodno unijeli na nekom dijelu stranice kako ne bi svaki put iznova morali unositi iste informacije. Pohranu kolačića možete zabraniti tako da ih isključite u svom internet pregledniku no tako ćete izgubiti dio funkcionalnosti WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE internet stranice.

Informacije koje vas identificiraju

 • Na nekim od naših web stranica, korisnici se mogu registrirati kako bi zatražili naše usluge, zaprimili personalizirane sadržaje ili sudjelovali u online anketama. Kada se registrirate, WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE može od vas tražiti neke osobne informacije, koje mogu sadržavati no nisu ograničene na: Vaše puno ime i prezime, poštanska adresa, broj telefona, email adresa, osobni identifikacijski broj (OIB). Na temelju prikupljenih podataka WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE vam može ponuditi svoje usluge.
 • Ako ostvarimo poslovnu suradnju, možemo od vas tražiti financijske informacije kao podatke o kreditnoj kartici ili o bankovnom računu. Bilo kakve financijske informacije koje od vas prikupljamo isključivo se koriste kako bi mogli naplatiti usluge koje ste zatražili i prihvatili. Ako uslugu namjeravate platiti putem kreditne kartice, informacije o istoj mogu biti proslijeđene tvrtki koja vrši naplatu na vašoj kreditnoj kartici (pružatelja payment gateway-a)

Dodatne informacije

 • Kao sigurnosnu mjeru te kako bi se osigurali da su naše internet stranice i mreža dostupni svim posjetiteljima, WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE može koristiti softverske programe kojima prati mrežni promet ili identificira neautorizirane pokušaje uploada ili promjene informacija te činjenje štete na bilo koji drugi način. Ovi programi mogu također sakupljati informacije o načinima na koji koristite računalnu mrežu ili web stranice.
 • Možemo od vas tražiti osobne informacije ako od nas tražite tehničku podršku ili pružanje dodatnih informacija o našim uslugama. Na primjer, možemo od vas prikupljati osobne informacije (kao e-mail adresa, informacije o sustavu i opise problema) kako bi vam mogli pružiti online tehničku podršku i pomoć oko problema. Ako ćete s nama komunicirati elektroničkim putem (n.pr. email, online chat ili instant messaging), možemo zadržati kopiju elektroničke komunikacije zajedno sa vašom e-mail adresom i vašim odgovorima. Pružamo sigurnosnu zaštitu za elektronsku komunikaciju istovjetnu sigurnosti informacija koje primamo telefonskim upitima.

Kako koristimo Vaše informacije

 • WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE koristi prikupljene informacije kako bi vas obavještavali o vašem korisničkom računu te promjenama uvjeta korištenja usluga po pitanju korištenja web stranica. Možemo vas obavještavati o uslugama za koje mislimo da bi vama mogle biti vrijedne te o posebnim ponudama. Ako ne želite primati takve e-mailove, putem korisničke zone možete ugasiti takve obavijesti pomoću “opting-out” opcije. Naši zaposlenici, ugovorni partneri ili agenti ponekada će zahtijevati pristup vašim osobnim informacijama. WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE dozvoljava ograničeni pristup tim informacijama samo u poslovne svrhe kao administracija i unapređenje naših usluga.

Informacije kojima dozvoljavamo pristup

 • WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE može dozvoliti pristup informacijama koje ne identificiraju vas kao Korisnika, uzorcima korištenja naših web stranica te povezanim načinima korištenja naših web stranica. Ulažemo napore kako bi odabrali isključivo poštene partnere s važećim Politikama privatnosti no ne preuzimamo odgovornost za njihove Politike privatnosti ili poslovne modele.
 • WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE može dijeliti ili otkriti osobne informacije s agentima ili ugovornim stranama koji koriste navedene informacije u ime WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE ili u administraciji usluga koje isporučuje u ime WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE.

Posebni slučajevi davanja informacija

Osobne i ne osobne informacije mogu biti predane trećoj strani u slučaju:

 • Zahtjev od strane Zakona, u slučaju javne sigurnosti ili po Sudskom nalogu
 • Ako se radi o našem povezanom pravnom subjektu – sestrinskoj tvrtki

Direktni kontakt

 • WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE vas može direktno kontaktirati putem e-mail adrese ili druge informacije koju ste predali pri registraciji kako bi potvrdili navedene informacije. WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE također će vas kontaktirati kada ćete od nas zahtijevati da odgovorimo na vaša pitanja, kako bi isporučili zatraženu uslugu, kako bi mogli upravljati svojim korisničkim računom i kako bi vas informirali o važnim obavijestima koje se odnose na zatražene usluge.

Brisanje iz baze

 • Ako ne želite primati bilo kakvu komunikaciju od WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE, možete od iste odustati (“opt-out”) u bilo koje vrijeme tako da nas kontaktirate i zatražite brisanje podataka. Nakon odjave s navedene liste WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE će uložiti značajan trud kako bi uklonio osobne informacije no molimo da shvatite da će neke informacije ostati trajno pohranjene u skladu s pozitivnim zakonskim propisima.

Web stranice trećih strana

 • WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE web stranica uključuje poveznice, bannere i sl. prema web stranicama trećih osoba koje mogu ili ne moraju biti u Ugovornim odnosima s WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE. WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE ne upravlja stranicama trećih strana niti ima bilo kakvu kontrolu na istima te na istima nije odgovorna za bilo kakve sadržaje ili podatke koje ste na tim stranicama unijeli. Molimo uzmite u obzir da web stranice trećih strana mogu tražiti podatke koje nisu u skladu s WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE Politikom Privatnosti pa vas molimo da prije davanja bilo kakvih podataka pročitate njihove Politike privatnosti.

Djeca

 • U skladu s pozitivnim zakonskim normama, WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE ne skuplja svjesno podatke o djeci ispod 13 godina starosti.

Kako štitimo Vaše informacije

 • WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE ulaže značajne napore kako bi zaštitila vaše osobne informacije od neautoriziranog pristupa, krađe, gubitka ili izmjene pomoću različitih mjera elektroničke zaštite. Ove mjere uključuju firewall-e, SSL certifikate, anti-virus detekcije kao i korištenja lozinki na zaštićenim stranicama.
 • Kada od Korisnika zatražimo financijske informacije (kao brojevi kreditnih kartica) ti podaci su zaštićeni važećim SSL certifikatom no molimo uzmite u obzir da ostala električna komunikacija kao email, online chat ili brze poruke koje nam šaljete ne moraju biti sigurne. Iz tog razloga, molimo vas da ne šaljete povjerljive informacije tim kanalima poput financijskih informacija, osobnih podataka ili lozinki.

Prijenos podataka u inozemstvo

 • Ako posjećujete WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE web stranice iz inozemstva ( WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE server trenutno je smješten u Hrvatskoj), različita komunikacija će prelaziti državne granice. Posjetom našim stranicama i komunicirajući s nama pristajete na procesiranje i prijenos svojih podataka kako je to opisano u ovoj Politici privatnosti.

Kako ispraviti nepravilnosti

 • Ako ste registrirani kao Korisnik u našoj bazi podataka, u svakom trenzrku možete putem kontakt obrasca ili email-a zatražiti izmjenu osobnih informacija.

Izmjene Politike privatnosti

 • WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE zadržava pravo da izmjeni, nadogradi ili suspendira ovu Politiku privatnosti u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju. Sve promjene po pitanju Politike privatnosti biti će objavljene na ovoj web stranici.

Pitanja ili komentari

 • Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara koji se odnose na našu Politiku privatnosti molimo kontaktirajte WWW.KNJIGOVODSTVO.ONE putem kontaktnih stranica. Ova Politika privatnosti   implementirana je 26.01.2018.
logo-knjigovodstvo-za-firme.png
Knjigovodstveni servis za građane,
poduzeća, obrte i samostalna zanimanja.
Ilica 1, Zagreb
+385 (0)1 xx xx xxx
INFO@KNJIGOVODSTVO.ONE
© Copyright 2021 www.knjigovodstvo.one. Sva prava pridržana

Search