Pon - Pet: 9:00 - 17:00
Sub-Ned zatvoreno
+385 (0)1 xx xx xxx
Telefon
Ilica 1, Zagreb
Adresa

UVJETI I ODREDBE USLUGE "OBRASCI"

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Strana 1 - naručitelj usluge, posjetitelj stranice = Korisnik

Strana 2 - Domidona informacijske tehnologije d.o.o. (podaci o tvrtki) = DOMIDONA IT

Strana 3 - Zakupoprimac web stranice = KNJIGOVODSTVENI SERVIS

Sadržaj 1 = tekst, slike, ilustracije, animacije, vektori, karte, video materijal, audio materijal, aplikacije, software i sl.

Sadržaj 2 = obrasci i primjeri u  excel, word i pdf formatu

Uvod

Sav Sadržaj 1 i 2 na web stranici www.knjigovodstvo.one isključivo je informativnog karaktera. Korištenje istog je na vlastitu odgovornost. Za mišljenje i savjet pitajte stručnjaka.

KNJIGOVODSTVENI SERVIS navodi sve usluge na stranici www.knjigovodstvo.one, osim usluge nuđenja Sadržaja 2 čiji je vlasnik isključivo DOMIDONA IT te Korisnik za informacije i nabavu Sadržaja 2 kontaktira sa DOMIDONOM IT. Uvjeti i odredbe za uslugu preuzimanja obrazaca javno su dostupne na web stranici www.knjigovodstvo.one.

Vlasništvo Sadržaja 2 regulirano je Ugovorom o najmu web stranice između DOMIDONE IT i KNJIGOVODSTVENOG SERVISA

Upit za uslugu nabave Sadržaja 2 od strane Korisnika upućen putem gumba "Zatraži ponudu" i popunjenog formulara za  na stranici http://www.korisnik.domidona-it.hr smatra se dijelom ovog Ugovora. U slučaju potrebe za dogovaranjem dodatnih detalja usluge, oni se odvijejaju pisanom korespondencijom putem korisničke zone. Sva pisana korespondencija (tickets) sa sadržajem u prilogu između Korisnika i DOMIDONE IT smatra se dijelom ovog Ugovora

DOMIDONA IT svaku će uslugu, ponudu i ticket-e arhivirati u digitalnom formatu te će ugovorena usluga biti dostupna na pregled Korisniku unutar korisničke zone.

Za svaku dodatno naručenu usluga od strane Korisnika, ukoliko nije u okvirima važeće ponude, ispostavit će se dodatna ponuda koja će biti pridodana u korisničku zonu. Na dodatno naručenu uslugu primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je Korisnik prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke DOMIDONA informacijske tehnologije d.o.o. a na kojoj je jasno izražena i opisana usluga, cijena usluga, na koji period se iste odnose. Ponuda je informativnog karaktera i ne predstavlja obveznopravni dokument niti za jednu stranu.

Naručene usluge su plative virmanskim nalogom.

Ugovor se smatra sklopnjenim u trenutku kada DOMIDONA IT Korisniku izda račun koji je ispostavljen na temelju uplate po ponudi te Ugovor počinje teči od datuma računa.

Plaćanje

Sve cijene DOMIDONA IT usluga javno su dostupne na upit Korisnika i sastavni su dio Ugovora.

Usluge DOMIDONE IT plaćaju se unaprijed – avansno u cijelosti  osim ako nije drukčije ugovoreno. Nakon narudžbe usluge od strane Korisnika, DOMIDONA IT će nakon razmatranja i eventualnih dodatnih upita za pojašnjenje detalja, poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Po prihvaćanju ponude Korisnik se obvezuje platiti ponudu prema uputi do datuma dospijeća ponude.

Ukoliko račun nije podmiren do datuma dospijeća DOMIDONA IT će poslati i podsjetnik na plaćanje.

Ponuda za uslugu isključivo se odnosi na preuzimanje obrasca. Sve ostale radnje dodavanja , izmjena i brisanja sadržaja nisu uključene ponudu.  U slučaju dodatnih zahtjeva Korisnika za izmjenama sadržaja i funkcionalnosti obrasca nakon  preuzimanja, posao će se naplatiti prema važećem cjeniku ovisno o veličini zahtjeva. Odnosno nakon zaprimljenog pisanog zahtjeva, Korisniku će se dostaviti ponuda za izvršenje istog. Po pisanom prihvaćanju ponude i plaćenoj ponudi pristupa se rješavanju zahtjeva.

Ugovor je moguće otkazati jednostrano ili obostrano. Otkaz Ugovora stupa na snagu trenutno bez otkaznog roka osim ako nije drugačije dogovoreno.

Sve cijene DOMIDONA IT izražene su u hrvatskim kunama.

Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu DOMIDONA IT izdaje račune za naručene usluge/proizvode isključivo u eletronskom obliku koji u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

Opće odredbe

 

Svako sklapanje ugovora DOMIDONA IT čuva u digitalnom obliku, a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15.

 

DOMIDONA IT će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti DOMIDONI IT ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

 

DOMIDONA IT neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

 

DOMIDONA IT će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:a) Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge b) Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.c) Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.d) Kod druge nepredvidive situacije

 

Garancija zadovoljstva

 

DOMIDONA IT na stranici www.knjigovodstvo.one nudi mogućnost preuzimanja i isprobavanja svih obrazaca u DEMO verzijama u neprekidnom trajanju. DEMO obrazac ima deaktiviranu mogućnost unosa tekstualnih podataka, ali mu je aktivna mogućnost unosa brojčanih podataka u kojima se može isprobati funkcionalnost izračuna. Ugovorom se podrazumijeva da je Korisnik koristio navedenu mogućnost i u primjerenom probnom roku isprobao proizvod. S obzirom na tu činjenicu, DOMIDONA IT ne vrši povrat novaca u slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Korisnika.

 

Nadležnost

 

Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između DOMIDONE IT i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

 

Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

 

DOMIDONA IT će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima Korisnika.

 

Završne odredbe

 

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

 

DOMIDONA IT ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a Korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.knjigovodstvo.one.

 

logo-knjigovodstvo-za-firme.png
Knjigovodstveni servis za građane,
poduzeća, obrte i samostalna zanimanja.
Ilica 1, Zagreb
+385 (0)1 xx xx xxx
INFO@KNJIGOVODSTVO.ONE
© Copyright 2021 www.knjigovodstvo.one. Sva prava pridržana

Search